Αποθηκεύσεις

Λύσεις αποθήκευσης και διανομής εμπορευμάτων

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σε συνεργαζόμενη αποθήκη υποδεχόμαστε εμπορεύματα παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής.

#

01.Διεθνείς μεταφορές

Η MVP International Transport S.A. παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με μια ομάδα ειδικών στις διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές.

#

02.Εκτελωνισμοί

Η ομάδα των εκτελωνιστών μας παρέχει όλη την υποστήριξη που χρειάζεστε σε τελωνειακά θέματα.