ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ιστοσελίδα https://www.mvptrans.gr, χάρη συντομίας site, τελεί υπό τη διαχείριση της ανώνυμης εταιρείας «ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΠΤΣΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MVP INTERNATIONAL TRANSPORT SA» (Ελ. Βενιζέλου 104, Δ. Καλλιθέας Αττικής, Τ.Κ.176 76 , Α.Φ.Μ. 999941814), χάρη συντομίας MVP, και έχει ως περιεχόμενο και σκοπό την παρουσίαση όλων των υπηρεσιών που παρέχουμε για τη διαμεσολάβηση στη μεταφορά εμπορευμάτων, τον εκτελωνισμό και την αποθήκευση εμπορευμάτων καθώς και την επικοινωνία μέσω της email page.

Τα προσωπικά δεδομένα, ήτοι όλες οι πληροφορίες οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, τα οποία παρέχετε προαιρετικά και υποχρεωτικά όταν εισέρχεστε στο site ή κάνετε εγγραφή στο email και οποιαδήποτε επιπλέον προσωπικά δεδομένα τυχόν ζητηθούν σε μεταγενέστερα χρονικά στάδια, συλλέγονται, επεξεργάζονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται από εμάς, με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, καθώς επίσης και από παρόχους υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των εκτελούντων την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και των παρόχων υπηρεσιών.

Η ΜVP αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών σας δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες του site. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν επισκέπτεστε το site, τις πληροφορίες που αναρτώνται, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας. Οι όροι αυτοί μπορεί να βελτιωθούν, να ενημερωθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να τροποποιηθούν ολοκληρωτικά ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή.

Η παρούσα Πολιτική και κάθε ειδικός όρος επεξεργασίας δεδομένων που συμφωνείται σε κάθε συνεργασία, συναλλαγή διέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΓΚΠΔ /GDPR), τον Νόμο 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του ΓΚΠΔ /GDPR), τον Ν.3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών.

Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του ΓΚΠΔ. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η MVP συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο email: support@mvptrans.gr

1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πως.

 • Το site μας έχει ενημερωτικό περιεχόμενο για τις υπηρεσίες μας, δεν απαιτεί από τον επισκέπτη/ χρήστη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στο site μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι:
 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας,
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα,
 • οι ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας,
 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή,
 • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, Flash cookies, webbeacons και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών. Περισσότερα για την Πολιτική cookies δείτε εδώ .

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο site, παρακαλείσθε να απέχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

Xρησιμοποιούμε, επίσης, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την ασφάλεια των φυσικών προσώπων, των υλικών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και των εγκαταστάσεών σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 του ΓΚΠΔ.

Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας:

Επικοινωνία.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης θέλει να επικοινωνήσει με τη MVP

με email στο mvp@mvptrans.gr παρέχοντας όσα δεδομένα ο ίδιος επιθυμεί.

Προωθητικές ενέργειες.

Στα πλαίσια προηγούμενης συνεργασίας, συναλλαγής σας με τη MVP και κατόπιν ρητής συγκαταθέσεώς σας, από καιρό σε καιρό να σας αποστείλουμε στο email που μας έχετε γνωστοποιήσει ή να σας καλέσουμε και να αποστείλουμε μηνύματα στον αριθμό τηλεφώνου σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για επαγγελματικά νέα. Χρησιμοποιώντας το παρόν site και με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας περί συγκατάθεσης για την αποστολή ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις ή οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε τη διακοπή αυτών, παρακαλούμε να το γνωστοποιήσετε άμεσα στo support@mvptrans.gr. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε.  

Για τη στατιστική ανάλυση:

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται το site από τους επισκέπτες του, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του site, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.

2. Σκοποί επεξεργασίας

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Για την επαλήθευση των στοιχείων σας από εμάς,
 • Για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς
 • Για να εκπληρώσουμε νόμιμες υποχρεώσεις (σύναψη συμβάσεων, φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις).
 • Για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.
 • Για την υποστήριξη σκοπών πληροφορικής.
 • Για την υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Για προωθητικούς σκοπούς.

3. Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας δεδομένων.

Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων, σχετίζονται άμεσα με τον εκάστοτε επιδιωκόμενο σκοπό. Όταν τα δεδομένα σας συλλέγονται για σκοπούς παροχής υπηρεσιών, η επεξεργασία κρίνεται σύννομη στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης μαζί σας. Η συλλογή των δεδομένων ταυτοποίησης σας είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς στηρίζεται στη συγκατάθεση σας. Παράλληλα, ανάλογα με τη φύση της επεξεργασίας, ενδέχεται αυτή να στηρίζεται και σε άλλες νόμιμες βάσεις του άρθρου 6 ΓΚΠΔ (π.χ. το έννομο συμφέρον μας).

4. Πως και με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα.

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που αφορούν εσάς και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Δεν κοινοποιούμε, δεν διαβιβάζουμε και δεν καθιστούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους. Για να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μοιραζόμαστε με τους συνεργάτες, υπαλλήλους και εν γένει προστηθέντες μας τα δεδομένα με φυσικό, έγχαρτο αρχείο και ηλεκτρονικά με την χρήση κωδικών ασφαλείας πρόσβασης. Εφόσον είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλαγής, σύμβασης, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε άλλα κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και εγγυήσεις ή με την υπογραφή ξεχωριστής συμφωνίας για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων (υπογραφή Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών).

Μπορεί να χρειαστεί να παράσχουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε κρατικούς φορείς ή / και Δικαστικές ή Ανεξάρτητες Αρχές, προκειμένου να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site μας. Δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτα μέρη.
Μπορεί να χρησιμοποιούμε ή να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τo site, όπως διαχείριση της βάσης δεδομένων, παροχή υπηρεσιών συντήρησης, αναλυτικά στοιχεία, επεξεργασία δεδομένων και τυχόν διανομή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνυμάτων κειμένου. Αυτά τα τρίτα μέρη θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
Μπορεί να κοινοποιήσουμε πληροφορίες για εσάς:

α. στην περίπτωση που η MVP εξαγοραστεί από τρίτους ή συγχωνευτεί με άλλη εταιρεία ή λάβει χώρα μια παρόμοια επιχειρηματική συναλλαγή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή τo site μας θα σας ενημερώσει τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση ή αποστέλλοντας σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε παράσχει, προτού οι πληροφορίες που σας αφορούν μεταβιβασθούν και υπαχθούν εν γένει σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων,

β. για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης του site μας ή εάν απαιτείται από τον νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη,

γ. για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των «κλικ» σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, εσείς μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων, εγγυάστε ότι τους έχετε ενημερώσει για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά τους δεδομένα.

5. Σύνδεση- linking με άλλες σελίδες.

Τα άρθρα και μηνύματα που εμφανίζονται στο site μας περιλαμβάνουν συνδέσεις (Links) σε άλλες ιστοσελίδες. Οι προηγούμενες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν μόνο για το site μας. Παρακαλούμε να δίνετε προσοχή στα οριζόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αναφορικά με περιεχόμενα ιστοσελίδων τρίτων, που παρέχονται μέσω Links και προβάλλονται με ιδιαίτερο τρόπο δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν τα υιοθετούμε. Για παράνομα, προβληματικά ή ελλιπή περιεχόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων, καθώς και για βλάβες, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών τους, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχός τους.

6. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων.

Η MVP τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ή την τήρηση των ισχυόντων νόμων ή συμφωνίες περιορισμού ή όρους της παρούσας Πολιτικής. Θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα για διάστημα έως 12 μηνών και στη συνέχεια θα μπορούν να αποθηκεύονται σε μη αναγνωρίσιμη συνοπτική μορφή. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και από τις κάμερες ασφαλείας διατηρούνται για 37 εικοσιτετράωρα. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται για την εξυπηρέτηση κάποιου αιτήματός σας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται στα πλαίσια προωθητικών ενεργειών και μάρκετινγκ, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας και να αιτηθείτε να μην λαμβάνεται πια διαφημιστικά μηνύματά μας.

7. Ασφάλεια δεδομένων.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή/απώλεια/αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία, από μη εξουσιοδοτημένη και παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα (ISO). Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επειδή η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον διαδικτυακό τόπο προμηθευτή, συνεργάτη, εν γένει προστηθέντα μας.

Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τρίτων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν οι τρίτοι, παρά τις έγγραφες συμβάσεις που συνάπτουμε.

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας εξαρτάται επίσης από εσάς. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν πληρέστερα την ασφαλή χρήση του site μας ή των εφαρμογών μας. Σας συνιστούμε να μην συμπεριλαμβάνετε καθόλου εμπιστευτικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για την δική σας προστασία οι απαντήσεις μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς δεν θα περιλαμβάνουν καμία εμπιστευτική πληροφορία.

8. Δικαιώματα.

Υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων MVP, email: support@mvptrans.gr, τηλ. επικοινωνίας: +30 210 9570020 , διεύθυνση αλληλογραφίας Ελ. Βενιζέλου 104, Δ. Καλλιθέας Αττικής, Τ.Κ17676. μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, να ζητήσετε την επισκόπηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία από εμάς ή για λογαριασμό μας για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα φορητότητας, να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Η MVP διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα(www.dpa.gr).

9. Επικοινωνία.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες της MVP μπορείτε να επικοινωνείτε με στο email: support@mvptrans.gr, μέσω fax [+30 210 9574068], ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 104, Δ. Καλλιθέας Αττικής, Τ.Κ17676.

10. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική.

Η MVP διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Οι επισκέπτες του site μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ δεσμευόμαστε να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία και οι σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αρχών. Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής ή ερμηνείας των παρόντων όρων, είναι τα Δικαστήρια Αθηνών κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τυχόν δωσιδικίας.

Μάιος 2023